Welkom

Welkom!


Groeien en Opbloeien, ieder op zijn unieke wijze.


  • Gaat uw kind minder graag naar school toe?
  • Ziet uw kind op tegen het maken van een toets?
  • Heeft u het gevoel dat er bij u kind nog niet uitkomt wat erin zit op school?


Dan biedt Agnes Domen Remedial Teaching uw kind graag een steuntje in de rug.


Agnes Domen Remedial Teaching is een praktijk in Bergeijk die maatwerk begeleiding verzorgd voor kinderen uit het basisonderwijs.

Er wordt hulp geboden voor problemen op de volgende gebieden: rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, dyslexie, dyscalculie, faalangst en werkhouding.


Ieder kind is uniek en wordt in mijn praktijk ook als zodanig bekeken. Voor ieder kind wordt een individueel handelingsplan opgesteld en wordt gekeken hoe we met elkaar een stapje verder kunnen komen. Waardoor een kind  weer zelfvertrouwen krijgt en het leren weer leuk gaat vinden!

 

 

Agnes is lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.

Remedial teaching  is specialistische, individuele begeleiding aan kinderen met leerproblemen. Het is een specialisme binnen het onderwijs en is dus anders dan bijles of huiswerkbegeleiding.Groeien en Opbloeien, ieder op zijn unieke wijze.