Welkom

Agnes Domen

Remedial Teaching

Welkom!


Groeien en Opbloeien, ieder op zijn unieke wijze.

Dat is waar Agnes Domen Remedial Teaching voor staat. Een kind heeft soms behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren.

De instructie in de klas en de ondersteuning op school zijn niet meer genoeg. Een extra helpende hand is gewenst...

Agnes Domen Remedial Teaching is een praktijk voor Remedial Teaching te Bergeijk en begeleidt kinderen met leer- en of gedragsproblemen.


Er wordt hulp geboden op de volgende gebieden:

- rekenen

- spelling

- lezen

- begrijpend lezen

- Cito training


De praktijk is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van dyslexie.


Agnes Domen Remedial Teaching biedt begeleiding op maat. Vaak zijn kinderen onzeker en/of gefrustreerd geworden, omdat het leren niet lukt. Door het creĆ«ren van een warm en positief werkklimaat, in te spelen op interesses van een kind en kleine doelen te stellen, wordt naar succeservaringen toegewerkt. Hierdoor krijgt een kind weer meer zelfvertrouwen en een stimulans om het leren weer goed op te pakken en er plezier aan te beleven. Groeien en Opbloeien, ieder op zijn unieke wijze.